Reklamacije i povrat robe je moguće ako:

  • Prilikom prijema pošiljke – Ukoliko je pošiljka iz nekog razloga otvorena ili fizički oštećena, kupac treba odbiti prijem pošiljke.
  • Prije prvog puštanja u rad kupac je dužan da pročita korisničko upustvo.
  • Prilikom prvog puštanja u rad – ako je uređaj neispravan obavjestiti ovlašteni servis naznačen u garantnom listu.
  • Ako proizvod ne odgovara karakteristikama, količini, boji ili oblikom onoga koji ste naručili – Obavijestiti prodavca.
  • Ukoliko ima grešku ili oštećenje koje nije nastalo tokom transporta – Obavijestiti prodavca
  • Reklamacije u garantnom roku – ovlašteni servis uređaj ili davalac garancije je dužan obezbjediti servis uređaj ili obezbjediti kupcu isti novi proizvod ukoliko ga nije moguće popraviti.

Za svaki kupljeni proizvod moguće je izvršiti povrat ukoliko proizvod nije korišten. Proizvod je moguće vratit ako kupac posjeduje račun, odgovarajući garantni list i originalno upakovan proizvod (za robu sa garancijom. EGV prima samo originalno zapakovan proizvod i to bez bilo kakvih fizičkih oštećenja ili kvarova nastalih od strane kupca.